Колокололитейное Искусство Bellfounding Campanology Kampanologie Людвісарствo Kampanologia Zvonařství Kampanologie Zvonárstvo Kampanológia Кампанология Glockenkunde

Ludwisarstwo.pl powołane zostało przez grupę badaczy i miłośników tej części rzemiosła artystycznego. Sztuka odlewania i obróbki przedmiotów ze stopów zawierających miedź współtworzy od tysiącleci światowy zasób dziedzictwa kulturowego. Uzbrojenie, ozdoby ciała, przedmioty kultu, posągi, rzeźby, tablice nagrobne i kommemoratywne oraz dzwony od zawsze wzbudzały podziw ze względu na cenę, wytrzymałość materiału oraz kunszt rzemieślników i artystów. Wyroby z brązu i spiżu stały się synonimami mocy, trwałości, bogactwa. Chcielibyśmy w ramach proponowanej formuły wymiany doświadczeń, wyników badań, a także emocji poznawać wraz z Państwem na stronach niniejszego portalu ekscytujący świat ludwisarstwa i kampanologii na ziemiach Rzeczypospolitej.
Zapraszamy do lektury i współpracy!

 1. POŻYCZONE DZWONY

  Dzwony pożyczone. Studia historyczne i prawne nad problematyką strat dóbr kultury to najnowsza, wydana w 2020 roku przez Instytut Zachodni publikacja dr hab. Marcelego Tureczka, współzałożyciela portalu ludwisarstwo.pl. Dotyczy ona prawnych aspektów dziedzictwa kulturowego dawnych niemieckich prowincji wschodnich. Na przykładzie przemieszczanych w czasie II wojny światowej dzwonów, autor poddał analizie nieznane dotychczas materiały archiwalne, w sposób erudycyjny opisując jeden z wielu węzłowych sporów niemiecko-polskich dotyczących obiektów kultury. Generalizując, przynależność poszczególnych zabytków rozpatrywana jest przez stronę polską i niemiecką z dwóch przeciwstawnych pozycji. Pierwsza odwołuje się do zasady partynencji terytorialnej i opierając się na Konwencji Haskiej, postuluje pozostawienie lub przywrócenie danych obiektów do ich pierwotnej lokalizacji. Druga wskazuje na niezbędność funkcjonowania obiektu z grupą osób, która przyczyniła się do jego powstania lub współtworzyła wzajemne związki. W przypadku olbrzymich zmian społecznych, narodowościowych, wyznaniowych i administracyjnych, jakie nastąpiły na omawianym obszarze po zakończeniu II wojny światowej status dziedzictwa kulturowego nadal pozostaje w fazie ścierania się poglądów. Publikacja Marcelego Tureczka z całą pewnością przyczynia się do poznania przyczyn i mechanizmów działań podejmowanych lub zaniechanych przez obie strony sporu. Uwypuklenie prawnych aspektów, które determinowały i nadal determinują postawy współczesnych wobec dziedzictwa na coraz bardziej uwspólnianym obszarze świadomości historycznej, ma szansę przyczynić się do zrozumienia wzajemnych postaw. Daje również nadzieję na wypracowanie ujednoliconego podejścia do problemów rozpoznania i dalszego funkcjonowania obiektów kultury materialnej, w tym dzwonów, jako nośników kultury i pamięci.

  Publikację można zamówić pod adresem: https://www.iz.poznan.pl/ksiegarnia/pl/strona-glowna/192-dzwony-pozyczone.html

  22 stycznia o godzinie 15.00 będzie możliwość posłuchać autora w czasie spotkania on-line organizowanego przez Instytut Zachodni.

 2. Zmarł rosyjski kampanolog Sergiej Aleksiejewicz Starostienkow

  Sergiej Aleksiejewicz Starostienkow na dzwonnicy monasteru w Borisoglebsku fot. P. Jamski 2014

  Wczoraj, 3 stycznia 2021, po ciężkiej chorobie zmarł Sergiej Aleksiejewicz Starostienkow (Сергей Алексеевич Старостенков) etnograf, kampanolog, kolekcjoner, wiceprezydent Stowarzyszenia Sztuki Dzwonniczej Rosji. Człowiek o fantastycznej energii przekuwający idee w czyn i budzący swym entuzjazmem innych do poznawania kultury. Jedna z najważniejszych osób integrujących środowisko znawców i miłośników dzwonów w Rosji, która walnie przyczynił się ocalenia i propagowaniu tej niezwykle ważnej dla prawosławia części dziedzictwa kulturowego. Świętej Pamięci Sergiej Aleksiejewicz ze względu na swą niezwykle ujmującą osobowość, mądrość życiową, gotowość niesienia pomocy, niezwykłą umiejętność prowadzenia rozmów (z których zawsze coś wynikało), profesjonalizm i młodzieńczy zapał badacza był Człowiekiem, którego nie da się zapomnieć.

  Redakcja portalu składa szczere kondolencje Rodzinie, wszystkim Przyjaciołom i Współpracownikom. Będziemy o nim pamiętać!

  Редакция Ludwisarstwo.pl скорбит о потере и выражает искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Сергeя Алексеевичa Старостенковa. Мы будем помнить Eго!

 3. Exhibition: Church Bells in Eastern Europe 1914-1945

  The exhibition “Church Bells of Eastern Europe. 1914-1945” prepared a few years ago as part of the Heuright program coordinated by Andrzej Jakubowski is now available on our website.

  The Institute of Art of the Polish Academy of Sciences holds a large collection of historic survey photography of the region placed between the territories of two EU member states (Poland and Lithuania) and the bordering countries of Belarus and Ukraine, called within the Polish historiographic tradition  ‘the Eastern Borderlands.’ This is a mosaic of small, often vestigial collections from the turn of the 19th century up to the outbreak of the Second World War, once belonging to various institutions, societies, amateur photographers, etc. Dominated by architectural and artistic heritage, it includes folk art, ethnography, and landscape.

  Cast out of bronze and safely mounted on high towers they could not escape the ravages of war. In particular, during the First World War, they were removed en masse by all of the belligerent parties as a prime material for weapons. Transported in chaos, stored in distant places, in many cases, they have never returned to their places of origin. The exceptional wartime surveys of bells consisting of measurements, descriptions, drawings, tracings, plaster-casts, and photography are today the only material traces of this bygone material and sound heritage. Photography again is the most telling evidence of its importance and dramatic fate. The pictures capture not only the bells themselves, but the acts of their removal and destruction, the endless “bell fields,” and the difficult work of the surveyors. Photography was also an irreplaceable witness of the peoples and communities once inhabiting these lands be it in the ethnographic type genre or ethnographic surveys.

  We invite you to see the exhibition