Polecane w Internecie

BADANIA KAMPANOLOGICZNE

Litewskie Towarzystwo Kampanologiczne „Societas campanarum Lituaniae” (Lietuvos kampanologų draugija) założone zostało roku 2017 w Rokiškis (pol. Rakiszki), prezydentem jest Leonardas Šablinskas. Skupia większość osób zainteresowanych kampanologią na Litwie. Prowadzi badania naukowe i działania popularyzatorskie. Warty obejrzenia jest współtworzony przez członków Towarzystwa powstały z okazji obchodów stulecia uzyskania niepodległości Litwy film „Dzwony Litwy”. Adres internetowy: www.facebook.com/kampanologija

MUZEA

Muzeum Fajek i Dzwonów w Przemyślu (Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej) zostało otwarte we wrześniu 2001 roku. Powstało z inicjatywy przemyskich fajkarzy i ludwisarzy. Na jego cel zaadaptowano wybudowaną w latach 1775-1777 późnobarokową Wieżę Zegarową. Ekspozycja dzwonów mieści się na czterech jej kondygnacjach. Adres internetowy: https://mnzp.pl/pl/oddzialy

LUDWISARNIE

Firma Zbigniewa Ludwika Felczyńskiego dzialająca w Taciszowie kontynuuje dwustuletnie tradycje ludwisarskie rodziny związanej przez dziesięciolecia z Kałuszem i Przemyślem. W ofercie posiada wszechstronne usługi związane z dzwonami: od renowacji starych instrumentów, poprzez odlewanie nowych dzieł z autorskim wystrojem, konstrukcję stalowych zawieszeń, instalację napędów elektrycznych i systemów sterujących, po dozór nad poprawnością użytkowania zespołów dzwonowych. Tradycyjny kunszt ludwisarski stosowany w Taciszowie został w roku 2015 wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Adres internetowy: www.dzwony-felczynski.pl

Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego prowadzona obecnie przez Piotra Olszewskiego kontynuuje i twórczo rozwija dwustuletnie tradycje ludwisarstwa kałusko-przemyskiego. W ostatnich latach wdrożyła nowy, opracowany autorsko, rodzaj żebra Royal Bells. Kompleksowo wdraża rozwiązania związane z dzwonami: zestrajanie zestawów, zawieszanie, dobór serc, wykonywanie konstrukcji nośnych, montaż instrumentów oraz urządzeń poruszających i sterujących. Zakład oferuje również usługi regeneracji i dostrajania starych dzwonów. Adres internetowy: www.janfelczynski.com

Odlewnia Dzwonów Braci Kruszewskich działająca w Węgrowie jest spadkobierczynią ludwisarni działających na Podlasiu od pierwszej połowy XIX wieku. Prowadzona od roku 1920 przez członków rodziny Kruszewskich wytwórnia odlała do dziś ponad 2500 dzwonów kościelnych. W ofercie są także odlewy mniejszych instrumentów, gongów zegarowych, tablic pamiątkowych, medali. Adres internetowy: www.kruszewscy.pl

Ludwisarnia działająca w Ostrowie koło Przemyśla prowadzona jest przez Macieja Felczyńskiego. Odwołująca się do rodzinnych tradycji rzemieślniczych, ma na swym dorobku wiele prestiżowych realizacji. Specjalizuje się w odlewaniu dzwonów kościelnych,  tworzeniu układów komputerowego sterowania napędami dla pojedynczych dzwonów i zestawów instrumentów. Adres internetowy: www.bells.com.pl

Odlewnia Marka Kawińskiego funkcjonuje w Orłach niedaleko Przemyśla. Założona przez Stanisława Kawińskiego w roku 1981 w nieodległych Wapowcach odlewnia żeliwa przez lata rozszerzała zakres ofertę odlewów z różnych metali. Z czasem zaczęły powstawać w niej odlewy artystyczne w tym dzwony.  Adres internetowy: www.odlewniadzwonow.pl

INSTALACJA ZAWIESZEŃ I NAPĘDÓW

Firma SZYDLAK założona została w 1970 roku w Krotoszynie przez Edmunda Szydlaka, Jest najstarszą firmą w Polsce zajmującą się wytwarzaniem i instalacją elektrycznych napędów dzwonów. Adres internetowy: www.dzwony.net.pl

Firma RDUCH CLOCKS & BELLS została założona w 1973 roku przez Antoniego Rducha i jest jedną z najstarszych firm automatyki dzwonów w Europie Środkowo-Wschodniej. Adres internetowy: www.rduch.pl

Firma PRAIS od 1974 r. zajmuje się automatyzacją dzwonów, montażem konstrukcji dzwonowych oraz renowacją i produkcją zegarów wieżowych. Adres internetowy: www.prais.pl