O portalu

Portal LUDWISARSTWO.PL jest owocem współpracy współczesnych badaczy dzwonów związanych z ziemiami polskimi. Idea jego opublikowania pojawiła się wraz z konstatacją, że – podobnie jak sto lat temu – polskie środowisko kampanologów to archipelag indywidualności badawczych pojedynczo trudzących się kwerendami, inwentaryzacją i popularyzacją wiedzy o dzwonach. Zawodowo związani z różnymi regionami Polski i na co dzień zajmujący się innymi aspektami badania i ochrony dziedzictwa kulturowego połączeni zostaliśmy wspólnym dzwonowym zainteresowaniem. Wymiana doświadczeń, przyswojonej wiedzy, nawyków i praktyk badawczych stała się impulsem do podjęcia próby integracji środowiska kampanologów polskich, a także prezentacji ich wiedzy oraz troski o wyjątkowe wytwory metalurgicznego rzemiosła artystycznego.

Dlatego chcemy na tym portalu ukazywać złożoność świata dzwonów: ich przeszłość oraz to, co dzieje się z nimi współcześnie, czyli dotykające ich zagrożenia, konieczność ochrony oraz ich wpływ na codzienne i świąteczne życie zmieniającego się społeczeństwa.

Oczywiście owocem pracy ludwisarzy są nie tylko dzwony, ale także działa i chrzcielnice, świeczniki i moździerze, kraty i drzwi, pomniki i nagrobki. Jesteśmy przeświadczeni, że w przyszłości również takie obiekty zajmą należne im miejsce na łamach naszego portalu.

Odbiorca – użytkownik – współtwórca

Portal skierowany jest do osób specjalizujących się w tematyce kampanologicznej, zainteresowanych dziejami i teraźniejszością ludwisarstwa oraz wszystkich przyszłych miłośników dzwonów, dział, posągów i innych przedmiotów wykonanych technikami ludwisarskimi. W kolejnych zakładkach portalu czytelnik powinien odleźć interesujące go treści. Może także postulować pojawienie się kolejnych zagadnień lub zaproponować materiały i opracowania przygotowane przez siebie, jeśli dany temat nie został dotychczas przedstawiony. Do dyspozycji użytkowników pozostaje forum, na którym obok wymiany wiedzy i doświadczeń, chcielibyśmy stworzyć miejsce na publikowane przez Państwa nowe wątki i wydarzenia.

Dzwon. Przedmiot zaintkeeresowania kampanologii.

Obszar działania

Niniejszy projekt pod względem terytorialnym obejmuje dzwony występujące w granicach obecnej Polski, na dawnych ziemiach należących do Rzeczypospolitej, odlane w Polsce i eksportowane za granicę, a także te powstałe z inicjatywy oraz potrzeb różnych środowisk polonijnych. Ponieważ kryteria oceny wartości tych instrumentów są wielostronne i nie zawsze wynikają z ich wieku, gromadzimy wiedzę na temat wszelkich dzwonów: powstałych od zarania dziedzictwa ludwisarskiego na ziemiach polskich aż po czasy współczesne.

Idea

W polskiej literaturze przedmiotu tematyka dzwonów jest obecna jedynie na marginesie badań historii sztuki, nauk pomocniczych historii, dziejów rzemiosła artystycznego, muzykologii, etnografii, materiałoznawstwa czy literaturoznawstwa. Podkreślić należy potencjalną wieloaspektowość badań nad dzwonami, które prowadzone są we wspólnej domenie wielu gałęzi nauk historycznych i społecznych itd. Właśnie ta różnorodność, która wymusza niejako wpisanie interdyscyplinarności w badania nad dzwonami, stanowi podstawowy argument, by podjąć działania mające na celu wyodrębnienie tej być może wąskiej, ale jakże interesującej dziedziny badań, która na gruncie niemieckim i anglosaskim nazywana jest kampanologią (ang. Campanology, niem. Glockenkunde).

W świadomości osób zajmujących się szeroko pojętym polskim dziedzictwem kulturowym nie zaistniała ona szerzej poza wąskim gronem specjalistów jako autonomiczna dziedzina aktywności naukowej. Wydaje się, że taki stan nie wynika z metodologicznych ograniczeń czy znacznie zawężonego pod względem liczby instrumentów i przekazów historycznych pola badawczego, a jedynie z niewielkiego zaawansowania prac podstawowych, co skutecznie blokuje pojawienie się pogłębionej refleksji naukowej. Zgoła odmienna sytuacja występuje w krajach Europy Zachodniej, mających długą, nawet dwustuletnią tradycję badań kampanologicznych, o czym świadczą choćby obszerne bibliografie przedmiotu, periodyki oraz funkcjonowanie ośrodków muzealnych i stowarzyszeń poświęconych tematyce dzwonów. Z tego wynikła potrzeba i konieczność zintensyfikowania prac dokumentacyjnych oraz zespolenia wysiłków badaczy, którzy podejmują trud rozpoznania i opisania spuścizny ludwisarskiej na ziemiach Rzeczypospolitej.