Zasady działania

Proponujemy by w ramach portalu propagować otwartość poznawczą, integrowanie grona ludzi posiadających podobne pasje, troskę o dobro wspólne, szacunek dla dokonań innych badaczy, ochronę substancji zabytkowej. Przyjęta została praktyka udostępniania gromadzonych, a następnie przetworzonych w ramach projektu informacji instytucjom i osobom proporcjonalnie do wnoszonego przez nich nowego wkładu badawczego lub popularnonaukowego.