Ludzie dzwonów

Z dzwonami od momentu koncepcji odlania aż po ich zniszczenie lub powtórne przetopienie związane jest zazwyczaj liczne grono ludzi. Należą do nich inicjatorzy nowej fundacji, fundatorzy, artyści wytwarzający wzorniki odlewów, ludwisarze, rodzice chrzestni, dzwonnicy, konserwatorzy zabytków, konstruktorzy i instalatorzy dzwonnic, zawieszeń oraz napędów, badacze i… poeci. Wielu z nich uwiecznia na dzwonach swoje imię, zawarte w inskrypcjach i innych dekoracjach, inni pozostają bezimienni. Dzwony również, tworząc swym dźwiękiem sakralną i świecką fonosferę, integrują (a czasami dzielą) żyjących w tej przestrzeni przedstawicieli różnych grup religijnych i społecznych. Relacje zachodzące między nimi stają się przedmiotem interesujących interdyscyplinarnych refleksji podejmowanych na przykład przez nauki społeczne.