Baza danych

Relacyjna baza danych powiązana z jej reprezentacją przestrzenną w systemach informacji geograficznej ma na celu efektywne przetwarzanie informacji pozyskanej w ramach budowy Korpusu.

Baza ma umożliwić przeszukiwanie zasobu pod kątem pytań kluczowych w zakresie autorstwa, chronologii, typologii, atrybutów, prezentowanych treści, stanu zachowania oraz losów i historii poszczególnych dzwonów. Struktura bazy zakłada jej powiązanie z modułami pomocniczymi (bibliografią, ikonografią, słownikami tematycznymi etc.) oraz już udostępnionymi danymi publicznymi. Jako zasadę przyjmujemy indywidualne poszerzanie dostępu do zgromadzonych w Korpusie danych proporcjonalnie do badawczego wkładu i zaangażowania potencjalnych współpracowników naszego projektu.