Pomoce naukowe

  1. Drzwi Gnieźnieńskie – Drzwi Świętego Wojciecha Animacja jakiej nie było!

  2. Jamski P. J., Manikowska E. , *The Church Bells of Eastern Europe 1914-1945*, 2020

  3. Stec M., *Kodeks etyki konserwatora-restauratora dzieł sztuki*, Toruń 2016

    pod red. M. Steca, oraz: G. Korpal, M. Ostaszewska, B. Rouba, I. Szmelter, dr K. Chmielewski, J. Furdyn, P. Kłoda,W. Kurpik, J. Wolski, W. Zalewski