Dzwony w sztukach pięknych i literaturze

Znaczenie dzwonów jako instrumentów muzycznych oraz ich liczne pozamuzyczne funkcje sprawiły, że są one często spotykanym motywem literackim, muzycznym czy plastycznym. Od początku ich wynalezienia, na przestrzeni dziejów bijące dzwony jako nieprzemijający topos kulturowy akcentowały wydarzenia niezwykłe, niecodzienne i odświętne. Ich obecność w kulturze jest nadal niezbędna, ponieważ symboliczne treści z nimi związane jak dotąd nie zostały przeniesione na inny, bardziej współczesny przedmiot.