Dzwony

Dzwony to instrumenty muzyczne – idiofony naczyniowe albo instrumenty perkusyjne, ale na muzyce nie wyczerpują się ich atrybuty i funkcje. Są one nie tylko wytworami rzemiosła artystycznego, materialnym świadectwem przeszłości, ale także nośnikami treści symbolicznych, wartości i oczekiwań oraz więzi społecznych łączących ich twórców, opiekunów i słuchaczy. Na naszym portalu chcemy ukazywać złożoność świata dzwonów: ich przeszłość oraz to, co dzieje się z nimi współcześnie, czyli dotykające ich zagrożenia, konieczność ochrony oraz ich wpływ na codzienne i świąteczne życie zmieniającego się społeczeństwa.

Dzwony są bardzo interesującymi obiektami badań. Przy ich poznawaniu stawiane być mogą różnorakie pytania dotyczące wielu dziedzin nauki. Uzyskane na nie odpowiedzi powinny się wzajemnie inspirować i uzupełniać w badania specjalistów oraz miłośników sztuki ludwisarskiej. Wydaje się, że można postawić tezę, że dzwony to grupa przedmiotów należących do obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego, która jak żadna inna absorbuje uwagę bardzo szerokiego spektrum dyscyplin poznawczych. Poniższe wskazania autonomicznych pól badawczych z całą pewnością nie wyczerpują potencjału możliwości, który tkwi w sferze sztuki dzwonu. Są to: Akustyka, Antropologia, Architektura, Bronioznawstwo, Chemia, Militarystyka Historyczna, Muzykologia, Epigrafika, Etnologia, Ekonomia, Fizyka, Filologia, Fizyka, Genealogia, Heraldyka, Historia, Historia Sztuki, Ikonografia, Instrumentalistyka, Konserwatorstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Liturgika, Inżyniera Materiałowa, Mechanika, Metalurgia, Muzykologia, Nauki Społeczne, Neografia, Patronimika, Prawo Kanoniczne, Religioznawstwo, Socjologia, Zabytkoznawstwo itd. Szanownych przedstawicieli nauk wszelkich zapraszamy do współpracy…