Użytkowanie

Czynne dzwony w trakcie dzwonienia poddawane są silnym obciążeniom fizycznym, a przez to zostają narażone na uszkodzenie lub zniszczenie. Odpowiednie użytkowanie w powiązaniu z systematycznymi przeglądami i konserwacją konstrukcji ich zawieszenia jest warunkiem długotrwałego życia instrumentu.

Do najczęstszych zagrożeń dla dzwonów należą uszkodzenia i korozja biologiczna lub elektrochemiczna jarzma oraz innych elementów zawieszenia, nieodpowiedni sposób wzbudzania dźwięku, uszkodzenia konstrukcji dzwonnic oraz pożary. Niemniejszy problem stanowią nieprofesjonalne prace renowacyjne, którym poddawana jest powierzchnia instrumentów, niewłaściwe próby naprawy uszkodzeń czy wymiany zużytych elementów (to ostatnie najczęściej dotyczy serc dzwonów). W ramach portalu zostaną przedstawione podstawowe zasady użytkowania dzwonów.