Zespół

Piotr Jamski

Piotr Jacek Jamski

Pracownik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie m.in. prowadzi badania w ramach Pracowni Kampanologicznej. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako historyk sztuki zajmuje się kulturą plastyczną XVII wieku, ze specjalnym uwzględnieniem zagadnień związków włosko-polskich dotyczących architektury i rzeźby tego czasu. W polu zainteresowań badawczych i inwentaryzacyjnych znajduje się także dziedzictwo kulturowe na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i innych miejsc egzystowania kultury polskiej, a także dzieje dokumentacji dziedzictwa materialnego oraz historia ochrony zabytków na ziemiach polskich. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz kilkuset tysięcy fotografii dziedzictwa kulturowego. Inicjator i realizator kilkunastu projektów naukowych finansowanych przez m.in. NPRH, PAU, PAN, MKiDN oraz licznych wystaw fotograficznych. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Odznaczony brązowym medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Współzałożyciel portalu ludwisarstwo.pl.

Marceli Tureczek

Marceli Tureczek

dr hab., prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, na którym obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii. Autor ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym kilkunastu książek oraz redaktor licznych publikacji regionalnych takich jak monografie miast, materiały konferencyjne, w tym serii „Ziemia Międzyrzecka w przeszłości”. Członek Rady Redakcyjnej rocznika „Ziemia Lubuska”. wydawanego przez Muzeum Ziemi Lubuskiej. Stypendysta m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od kilkunastu lat badań w ramach projektów uczelnianych i nadzorowanych przez  NPRH m.in. „Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej – województwo lubuskie”, zrealizował na zamówienie MKiDN projekt naukowy „Leihglocken. Dzwony z obszaru Polski w granicach po 1945 roku przechowywane na terenie Niemiec”. W latach 2010-2012 członek Jury ds. Nagrody Muzealnej „Sybilla”. Autor gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów opieki nad zabytkami (na terenie województwa lubuskiego). Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Deutsches Glockenmuseum e.V., Stowarzyszenia Czas A.R.T., prezes Towarzystwa Historycznego Ziemi Międzyrzeckiej, Społeczny Opiekun Zabytków. Odznaczony złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Współzałożyciel portalu ludwisarstwo.pl.

Tomasz Łuczak

Historyk, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Od 1995 roku współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie dokumentacji strat dóbr kultury w Polsce w czasie II wojny światowej. Autor i współautor katalogów wojennych strat dzwonów na ziemiach polskich (obszar Wielkopolski, Pomorza oraz Polski centralnej). Uczestnik programów badawczych i twórca opracowań poświęconych dziedzictwu kulturowemu Wielkopolski. Współpracownik międzynarodowego programu naukowego Toits de l’Europe (rozpoznanie stanu zachowania zabytkowej więźby dachowej) realizowanego w 2007 roku przez Centre Européen d’Archéométrie przy uniwersytecie w Liege (Belgia). Odznaczony złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Współzałożyciel portalu ludwisarstwo.pl.