Zasady bezpieczeństwa pracy

Prace wykonywane przy dzwonach z oczywistych względów uznać należy za wymagające przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Najczęściej są to prace wykonywane na wysokości i w związku z tym konieczne jest zachowanie ostrożności oraz stosowanie odpowiednich środków BHP. Zwrócić należy także uwagę na negatywne czynniki biologiczne (guano np. odchody i padlina ptaków, wścieklizna nietoperzy, chorobotwórcze drobnoustroje i stawonogi) oraz fizyczne (emisja fal elektromagnetycznych przez często obecne w miejscach przechowywania dzwonów urządzeń telekomunikacyjnych).

Jako elementarne zasady BHP przy badaniu dzwonów należy ponadto uznać między innymi postulat sporządzania dokumentacji w terenie w zespołach minimum dwuosobowych, z odpowiednim wyposażeniem (odzież i sprzęt ochronny, środki asekuracyjne, oświetlenie) oraz zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego z osobą administrującą badanymi obiektami.

Zalecenia na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy przy dokumentacji dzwonów oraz propozycje rozwiązań poszczególnych problemów zostaną przedstawione w przyszłości.

Odpowiednie wyposażenie – gwarancją satysfakcji z pracy!