Kontakt

Piotr Jamski

Pracownia Kampanologiczna
Instytut Sztuki PAN
ul. Długa 26/28
Warszawa 00-950

Marceli Tureczek

Pracownia Epigraficzna Instytut Historii
Uniwersytet Zielonogórski
Al. Wojska Polskiego 69
Zielona Góra 65-762