1. K

    Stec M., Kodeks etyki konserwatora-restauratora dzieł sztuki, Toruń 2016

    pod red. M. Steca, oraz: G. Korpal, M. Ostaszewska, B. Rouba, I. Szmelter, dr K. Chmielewski, J. Furdyn, P. Kłoda,W. Kurpik, J. Wolski, W. Zalewski